055 111 222 Արին-Բերդի 11/4

Ջրամեկուսիչ քսուք. Տեխնոմաստ, Taikor

<<Տեխնոմաստ>> մածիկը օգտագործման համար լիովին պատրաստի նյութ է, որի հիմքում ընկած է արհեստական կաուչուկով մոդիֆիկացված բիտում: Օգտագործման ոլորտը: Հիմքերի, ներքնահարկերի, միջհարկային սանհանգույցների և հողում թաղված կամ խոնավ միջավայրի հետ շփվող կոնստրուկցիաների ջրամեկուսացում: Ներկայացվում է նաև TAIKOR -ը իր բազբաբնույթ տեսականիով:

Քսուքների կիրառություն

Սմարթ Ռուֆ ՍՊԸ

փաստ. Հասցե՝ ք.Երևան, - Արին-Բերդի 11/4

Հեռ. 055 111 222