055 111 222 Արին-Բերդի 11/4

Դրենաժային նյութեր

Գեոտեքստիլն հարթ ջրաթափանց պոլիմերային նյութ է:

Օգտագործման ոլորտը:

Հողի ամրացում, հողի մասնիկների զտում, որպես դրենաժային համակարգի ապահովող տարր:Շինարարության ոլորտում հանդիսանում է հողի կամ այլ մեկուսիչ նյութերի հետ որպես առանձնացնող շերտ: 

PLANTER պրոֆիլավոր մեմբրանը բարձր խտության պոլիէթիլենից նյութ է, որի հիմնական ֆունկցիաներն են` ջրամեկուսիչ շերտի պաշտպանությունը և դրենաժային համակարգի ապահովումը: PLANTER-ն ունի բարձրակարգ ամրության ցուցանիշներ (280 կն/մ2), ինչպես նաև կայուն է քիմիական ագրեսիվ միջավայրի, բորբոսների, բույսերի արմատների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման նկատմամբ:

Օգտագործման ոլորտը:

Բետոնի նախնական շերտի փոխարինում, հիմքերի ջրամեկուսացման պաշտպանություն, դրենաժի ապահովում, շահագործվող տանիքների և կանաչ ծածկերի դրենաժ

Բացատրություն Գեոտեքստիլ
Տեսականի PLANTER

Երեք հիմնական գործառույթները. գեոտեքստիլ

Սմարթ ռուֆ ՍՊԸ

փաստ. Հասցե՝ ք.Երևան, - Արին-Բերդի 11/4

Հեռ. 055 111 222