055 111 222 Արին-Բերդի 11/4

Դրենաժային նյութեր

Գեոտեքստիլն հարթ ջրաթափանց պոլիմերային նյութ է: Օգտագործման ոլորտը: Հողի ամրացում, հողի մասնիկների զտում, որպես դրենաժային համակարգի ապահովող տարր:Շինարարության ոլորտում հանդիսանում է հողի կամ այլ մեկուսիչ նյութերի հետ որպես առանձնացնող շերտ: PLANTER PLANTER պրոֆիլավոր մեմբրանը բարձր խտության պոլիէթիլենից նյութ է, áրի հիմնական ֆունկցիաներն են` ջրամեկուսիչ շերտի պաշտպանությունը և դրենաժային համակարգի ապահովումը: PLANTER-ն ունի բարձրակարգ ամրության ցուցանիշներ (280 կն/մ2), ինչպես նաև կայուն է քիմիական ագրեսիվ միջավայրի, բորբոսների, բույսերի արմատների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման նկատմամբ: Օգտագործման ոլորտը: Բետոնի նախնական շերտի փոխարինում, հիմքերի ջրամեկուսացման պաշտպանություն, դրենաժի ապահովում, շահագործվող տանիքների և կանաչ ծածկերի դրենաժ:

Երեք հիմնական գործառույթները. գեոտեքստիլ

Սմարթ Ռուֆ ՍՊԸ

փաստ. Հասցե՝ ք.Երևան, - Արին-Բերդի 11/4

Հեռ. 055 111 222