055 111 222 Արին-Բերդի 11/4

Ռուլոնային 3D կղմինդր

Ռուլոնային կղմինդրը նոր տարբերակ է ճկվող կղմինդրի:

Սրա առավելություններից մեկն այն է, որ ավելի տնտեսող է, գրեթե չի տարբերվում հիմնական սալիկավոր կղմինդրից, .....

Տեսականի

Ռուլոնային բիտումային կղմինդրի կիրառություն, առավելություններ

Սմարթ ռուֆ ՍՊԸ

փաստ. Հասցե՝ ք.Երևան, - Արին-Բերդի 11/4

Հեռ. 055 111 222