055 111 222 Արին-Բերդի 11/4

Տանիքի ջրահեռացման Ձագար, Աերատոր և Դրենաժային նյութեր

Ջրահեռացման ձագարը նախատեսված է հարթ տանիքների ջրահեռացման համար: Տաքացնող ձագարը կիրառվում է հարթ ծածկերի համար: Ջեռուցման մալուխը տեղակայված է հատուկ պատյանում ՝ խողովակների միացման սկավառակի տակ և ինքնուրույն կարգավորում է ձագարի տաքացումը: Սա ապահովվում է տաքացումը -5C-ից +5C ջերմաստիճանի սահմաններում: Աէրատորը նախատեսված է ծածկի շերտերից խոնավության հեռացման համար: Հղում

Սմարթ Ռուֆ ՍՊԸ

փաստ. Հասցե՝ ք.Երևան, - Արին-Բերդի 11/4

Հեռ. 055 111 222