055 111 222 Արին-Բերդի 11/4

Գոլորշամեկուսիչ նյութեր

Տեխնոնիկոլ կոնցեռնի այս արտադրանքը գերդիֆուզիոն, եռաշերտ, մանր անցքերով մեմբրան է: Ապահովում է գոլորշու բարձրորակ թափանցելիություն, կառույցներից ջրի և գոլորշու արագ հեռացում: Օգտագործման ոլորտը: Մեմբրանն օգտագործվում է տաքացվող թեք ծածկերի և կարկասով տների գոլորշամեկուսացման համար: Այն տեղադրվում է բետոնե ծածկերի տակ-վրա կամ պրոֆիլավորված թիթեղի վրա` ջերմամեկուսիչ նյութի տակ: Կան նաև այլ տեսակի գոլորշամեկուսիչ թաղանթներ նախատեսված տարբեր տանիքների համար:
Տեսականի

Գոլորշամեկուսիչ շերտի կարևորությունը

Սմարթ ռուֆ ՍՊԸ

փաստ. Հասցե՝ ք.Երևան, - Արին-Բերդի 11/4

Հեռ. 055 111 222