055 111 222 Արին-Բերդի 11/4

Ջերմա-ձայնամեկուսիչ  նյութեր

Քարե բամբակ

Մեր ընկերությունը առաջարկում է տարբեր նշանակության ջերմա- ձայնամեկուսիչ նյութեր` Տեխնոլայթ , Ռոկլայթ, Տեխնոռուֆ, Տեխնովենտ, Տեխնոֆլոր, Տեխնոֆաս և այլն: Տվայլ նյութերը պատրասված են քարե մանրաթելից և հանդիսանում են էֆեկտիվ ջերմա-ձայնամեկուսիչ նյութեր, պարունակում են ջրակայուն հավելումներ, բացարձակ հրդեհանվտանգ են և կայուն են մեխանիկական ազդեցություններին:

Քարեմանրաթելային սալիկները կարող են ծառայել որպես ջերմա և ձայնամեկուսիչ բնակելի շենքերի և արդյունաբերական կառույցների համար:

Էքստրուզիոն փրփրապլաստ XPS

Էքստրուզիոն փրփրապլաստ XPS-ն հավասարապես տեղաբաշխված ջերմամեկուսիչ նյութ է: Այն ջուր չի կլանում, չի փքվում, կայուն է քիմիական ազդեցություններին և նեխման չի ենթարկվում: Որակյալ ամրությունը թույլ է տալիս հարթ և միաժամանակ ամուր հիմք ստանալ, ինչը զգալիորեն մեծացնում է ողջ ջերմամեկուսացման համակարգի էֆեկտիվությունը:

Օգտագործման ոլորտը:

ՏԵԽՆՈՆԻԿՈԼ XPS-ն օգտագործվում է ընդհանուր քաղաքացիական և արդյունաբերական շինարարության մեջ` հիմքի, ծածկի, հատակի, ճակատային հատվածի ջերմամեկուսացման համար:
Տեսականի XPS
Տեսականի Քարե բամբակ

Ձայնա- ջերմամեկուսացման մոնտաժային աշխատանքներ

Սմարթ ռուֆ ՍՊԸ

փաստ. Հասցե՝ ք.Երևան, - Արին-Բերդի 11/4

Հեռ. 055 111 222